Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon


Tööalase rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on isiku tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töökohal püsimise toetamine. Teenust osutatakse alates 01.01.2016.

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on tööealised (16 kuni vanaduspensioniiga) isikud, kellel on tuvastatud osaline töövõime või puue ning kes töötab, otsib tööd või õpib.
Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja.

Tööalane rehabilitatsiooniteenus on  põhjendatud eelkõige, kui isiku tegevusvõime on puude või terviseseisundi tõttu piiratud mitmes valdkonnas ning ta vajab korraga mitme spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

 • töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
 • lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: https://www.tootukassa.ee/kontaktid

Osutatavad teenused:

 • füsioteraapia;
 • tegevusteraapia ja -nõustamine; (ajutiselt teenust ei osuta)
 • logopeediline abi;
 • eripedagoogiline abi;
 • kogemusnõustamine;
 • psühholoogiline nõustamine;
 • loovteraapia ja nõustamine;
 • õendusalane nõustamine;
 • sotsiaalnõustamine (sh kliendi lähivõrgustiku nõustamine);
 • arsti (sh psühhiaatri) nõustamine.

Tervishoiuteenuste, taastus- ja sanatoorse ravi saamiseks pöörduge oma pere- või eriarsti poole.

Teenusest täpsemalt: https://www.tootukassa.ee/toovoimereform
Wasa AS rehabilitasiooniteenuse infotelefonil 4450756

Wasa AS pakub nõustamisteenuseid vähenenud töövõimega inimestele, kellel on:

 • kerge või mõõdukas pikaajaline terviseprobleem,
 • kerge või mõõdukas liikumispiirang,
 • kerge või mõõdukas meelepuue,
 • kerge või mõõdukas psüühiline erivajadus,
 • kerge või mõõdukas intellektipuue,
 • kerge või mõõdukas liitpuue.

 Wasa AS ei saa pakkuda nõustamisteenuseid isikutele kellel on:

 • raske ja sügav liikumispiirang,
 • raske ja sügav meelepuue,
 • raske ja sügav käitumis- või sõltuvushäire.

Teenuse osutamine toimub:

 • Tööpäevadel:  8.00-20.00
 • Nädalavahetusel: kokkuleppel

Ratastoolis liikumiseks on kaldteed olemas majja sisenemisel ja üldruumides liikumiseks. Teenuse osutamise ruumid asuvad esimesel korrusel. Laia elektrilise ratstooliga võib ruumidesse pääsemine olla raskendatud. Maja sissepääsu kõrval on invaparkimiskoht.

Hinnakiri:

 

Teenuse nimetus Tunni hind eurodes
Füsioterapeudi ind.teenus 45,00 €
Füsioterapeudi grupitegevus 25,00 €
Tegevusterapeudi ind.teenus 50,00 €
Tegevusterapeudi grupinõustamine 25,00 €
Sotsiaaltöötaja ind.teenus 45,00 €
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 20,00 €
Eripedagoogi ind.teenus 60,00 €
Eripedagoogi grupitöö 25,00 €
Logopeedi ind.teenus 60,00 €
Logopeedi grupitöö 25,00 €
Psühholoogi ind.teenus 50,00 €
Psühholoogi grupitegevus 20,00 €
Loovterapeudi ind.teenus 60,00 €
Loovterapeudi grupitöö 25,00 €
Õe ind.teenus 50,00 €
Õe grupitöö 20,00 €
Kogemusnõustaja ind.teenus 45,00 €
Kogemusnõustaja grupitöö 20,00 €
Arsti teenus 60,00 €
Ööpäevaringne majutuskoht koos hommikusöögiga 26,00 €

Hinnakiri kehtib alates 20.07.2022. Hinnad sisaldavad käibemaksu.