Programmid

 „Põlvevaevustega eaka igapäevaeluga toimetulekut toetav sotsiaalne rehabilitatsiooniprogramm“
on suunatud eakatele, kellel on diagnoositud alajäseme osteoartroos või on tegemist liigese kulumisest tingitud vaevusega. Samuti saab programmis osaleda täpsustamata põlvevaevusega isik kelle igapäevane elurütm on vaevuste tõttu häiritud. Eeldusel, et isik on läbinud ravi ja  taastusravi. Sotsiaalne rehabilitatsiooniteenus ei paku taastusravi teenuseid ja -komponente. Isik saab erinevatelt meeskonnaliikmetelt nõu ja juhendamist  kuidas enda probleemiga edasi toimida.

Tähelepanu: Registreerimine programmi on lõppenud!
„Põlvevaevustega eaka igapäevaeluga toimetulekut toetav sotsiaalne rehabilitatsiooniprogramm“ esimene tsükkel 27.08.2017, teine tsükkel 26.11.2017, kolmas tsükkel 11.03.2018.
Registreerimine telefonil  445 0756, E-R kell 08:00-16:30.

Peamised probleemid ja vajadused:
• Valuaistingust on takistatud igapäevane liikumisvõime ning toimetulek. Kodust väljumine on raskendatud treppide ja astmete tõttu.
• Probleeme esineb igapäevatoimingutes nagu riietumine, pesemine, küünte- ja nahahooldus.
• Samuti liikuvusfunktsioonidega nagu kükitamine, istumine, põlvitamine ja seismine.
• Lihasjõudlus nõrk, süveneb abitus ja suureneb lähedaste hoolduskoormus.
• Langeb sotsiaalne aktiivsus ja enesehinnang, samuti õppimisvõime. Suureneb uutes situatsioonides kohanemise raskus.
• Puudub motivatsioon iseseisvaks lahenduste leidmiseks. Langeb meeleolu ja vaimne energia.

Eesmärk:
• Programmi eesmärgiks on säilitada eaka iseseisvus igapäevatoimingutes ja kodukeskkonnas ning sotsiaalne roll ühiskonnas.  Ja, et ei suureneks lähedaste hoolduskoormus.
• Samuti hoida positiivset enesehinnangut ja  säilitada hea kehaline ning vaimne tervis.
• Usume, et erinevate spetsialistide kaasabil suudame toetada isiku usku enda võimetesse ja anda motivatsioon iseseisvateks tegevusteks kehalise ja vaimse tervise heaks.
• Lisaks soovitame abivahendeid ja elupiirkonnas teenust pakkuvaid asutusi ning infot kuhu abi saamiseks pöörduda. Oluline on tugevdada osaleja igapäevast võrgustikku.
• Programmi kuulub tervisliku toitumise põhimõtete tutvustamine ja selgitamine kehalise aktiivsuse vajadusest ja soovituste jagamine.

Peamised tegevused: Rehabilitatsiooniprogrammis osalemise 14-kuu jooksul nõustavad isikut järgmised spetsialistid: sotsiaaltöötaja, psühholoog, füsioterapeut, tegevusterapeut, eripedagoog, õde (toitumisnõustaja) ja arst. Teenused toimuvad individuaalsete- ja grupikohtumistena. Pärast tegevuskava elluviimist, kodutööde- ja viimase tsükli läbimist hinnatakse saavutatud tulemusi ja analüüsitakse, mil määral suudeti eesmärgid saavutada. Selleks on abi hindamiselehest  kuhu sisestasime kliendi andmed/ vastused programmi sisenedes. Samal lehel saab täita kliendi vastused programmi lõppedes, tulemused on konkreetsed ja mõõdetavad.