Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on isiku tööeluks ettevalmistamine, tema tööle asumise või töökohal püsimise toetamine. Teenust osutatakse alates 01.01.2016.

Tööalase rehabilitatsiooniteenuse sihtrühm on tööealised (16 kuni vanaduspensioniiga) isikud, kellel on tuvastatud osaline töövõime või puue ning kes töötab, otsib tööd või õpib.
Tööalase rehabilitatsiooni vajadust hindab isiku töökeskse nõustamise käigus töötukassa juhtumikorraldaja.

Tööalane rehabilitatsiooniteenus on  põhjendatud eelkõige, kui kliendi tegevusvõime on puude või terviseseisundi tõttu piiratud mitmes valdkonnas ning ta vajab korraga mitme spetsialisti ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

 • töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
 • lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: https://www.tootukassa.ee/kontaktid

Osutatavad teenused:

 • füsioteraapia;
 • tegevusteraapia ja -nõustamine; (alates 01.03.2019 ajutiselt teenust ei osuta)
 • logopeediline abi;
 • eripedagoogiline abi;
 • kogemusnõustamine;
 • psühholoogiline nõustamine;
 • loovteraapia ja nõustamine;
 • õendusalane nõustamine;
 • sotsiaalnõustamine (sh kliendi lähivõrgustiku nõustamine);
 • arsti (sh psühhiaatri) nõustamine.

Tervishoiuteenuste, taastus- ja sanatoorse ravi saamiseks pöörduge oma pere- või eriarsti poole.

Teenusest täpsemalt:
https://www.tootukassa.ee/toovoimereform
Wasa rehabilitasiooniteenuse infotelefonil 4450756

Hinnakiri:

Teenuse nimetus Tunni hind eurodes
Füsioterapeudi ind.teenus 40,00 €
Füsioterapeudi grupitegevus 15,00 €
Tegevusterapeudi ind.teenus 40,00 €
Tegevusterapeudi grupinõustamine 15,00 €
Sotsiaaltöötaja ind.teenus 40,00 €
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 15,00 €
Eripedagoogi ind.teenus 40,00 €
Eripedagoogi grupitöö 15,00 €
Logopeedi ind.teenus 40,00 €
Logopeedi grupitöö 15,00 €
Psühholoogi ind.teenus 40,00 €
Psühholoogi grupitegevus 15,00 €
Loovterapeudi ind.teenus 40,00 €
Loovterapeudi grupitöö 15,00 €
Õe ind.teenus 40,00 €
Õe grupitöö 15,00 €
Kogemusnõustaja ind.teenus 40,00 €
Kogemusnõustaja grupitöö 15,00 €
Arsti teenus 50,00 €
Ööpäevaringne majutuskoht koos hommikusöögiga 24,00 €

Kinnitatud 12.04.2018. Hinnad sisaldavad käibemaksu.