Rehabilitatsioon

Mis on rehabilitatsiooniteenus ?


Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk on parandada inimese iseseisvat toimetulekut, soodustada töötamist või tööle asumist ja suurendada ühiskonnas osalemist. Puudega lapse puhul on eesmärk aidata kaasa lapse arengule ja hariduse omandamisele, tööealise inimese puhul toetada tööle asumise valmisolekut või tööl püsimist, eaka inimese puhul parandada iseseisvat toimetulekut.

Rehabilitatsiooniteenus jaguneb kaheks:

1. SOTSIAALNE REHABILITATSIOON-
Teenust korraldab Sotsiaalkindlustusamet ning rahastab riik.  Wasa pakub rehabilitatsiooni-teenust alates 2010 aastast.
Sihtrühm:

 • Puudega või puuet taotlevad lapsed(alla 16a).
 • Vanaduspensioni ealised isikud.
 • Tööealised puudega või töövõimetud isikud, kes ei õpi, ei tööta ega ole töötuna arvel.

2. TÖÖALANE REHABILITATSIOON-
Teenust korraldab Töötukassa ning rahastab riik.

Wasa AS pakub nõustamisteenuseid vähenenud töövõimega inimestele, kellel on:

 • kerge või mõõdukas pikaajaline terviseprobleem,
 • kerge või mõõdukas liikumispiirang,
 • kerge või mõõdukas meelepuue,
 • kerge või mõõdukas psüühiline erivajadus,
 • kerge või mõõdukas intellektipuue,
 • kerge või mõõdukas liitpuue.

 Wasa AS ei saa pakkuda nõustamisteenuseid isikutele kellel on:

 • raske ja sügav liikumispiirang,
 • raske ja sügav meelepuue,
 • raske ja sügav käitumis- või sõltuvushäire.

 

WASA poolt osutatavad rehabilitatsiooniteenused on järgmised:

 • rehabilitatsiooniplaani ja tegevuskava koostamine, täiendamine ja tulemuste hindamine;
 • füsioteraapia;
 • tegevusteraapia ja -nõustamine;
 • logopeediline abi;
 • eripedagoogiline abi;
 • kogemusnõustamine;
 • psühholoogiline nõustamine;
 • õendusalane nõustamine;
 • sotsiaalnõustamine (sh kliendi lähivõrgustiku nõustamine);
 • arsti (sh psühhiaatri) nõustamine.

Rehabilitatsiooni kohta põhjalikumalt:
http://www.sm.ee/
http://www.tootukassa.ee