TIETOSUOJAEHDOT

TIETOSUOJAEHDOT hotellivieraalle

WASA AS (jäljempänä: me) arvostaa suuresti jokaisen asiakkaansa (jäljempänä: sinä) yksityisyyttä. Näissä tietosuojaehdoissa kerromme, mitä tietoja me sinusta keräämme, miksi sitä teemme ja mitä teemme keräämillämme tiedoilla.

Me käytämme tarvittavia tietoteknisiä, fyysisiä, teknologisia ja organisatorisia turvamenetelmiä suojataksemme sinun henkilötietosi katoamiselta, tuhoamiselta ja ulkopuolisten pääsyltä. Turvallisuustoimenpiteiden tavoitteena on tietojen suojelun asianmukaisen tason soveltaminen, riskien vähentäminen ja vaaratilanteiden ennakointi. Wasan työntekijöitä koskevat asiakkaiden henkilötietojen salassapito- ja suojavaatimukset, ja he vastaavat näiden vaatimusten noudattamisesta.

Mitä tietoja sinusta keräämme, miksi tarvitsemme tietoja ja keneltä niitä saamme?
Käytämme tietojasi tilaamiesi majoitus- tai muiden palveluiden tarjoamiseksi, toimintaamme säätelevien laissa meille asetettujen velvoitteiden täyttämiseksi ja yleisiä liiketaloudellisia tavoitteita varten.

Tallennamme sinusta seuraavia tietoja:

 • Henkilötiedot: esim. etu- ja sukunimi, syntymäaika tai henkilötunnus. Näitä tietoja tarvitsemme henkilöllisyytesi varmistamiseksi, mikä puolestaan on olennaista palvelujen tarjoamisen takaamiseksi henkilölle, joka sen todellisuudessa on tilannut.
 • Yhteystiedot: esim. asuinpaikan osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Näitä tietoja tarvitsemme yhteyden saamiseksi sinuun. Ensisijaisesti otamme yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, mutta joissain tapauksissa saattaa olla tarpeen myös asuinpaikan osoitteen käyttö (esim. mikäli muiden yhteystietojen kautta ei saada yhteyttä).
 • Vieraskortin tiedot: näitä tietoja vaaditaan matkailulaissa majoitusyrityksen asiakkaalta, kuten kansalaisuus, asiakkaan kanssa majoittuvan puolison ja alaikäisen nimi, syntymäaika ja kansalaisuus, majoituspalvelun tarjoamisaika jne. Nämä tiedot meidän on kysyttävä matkailulakiin perustuen. Tavoitteena on välttää esim. laittoman maahantulon vaara. Ellet täytä vieraskorttia, emme voi tarjota sinulle majoituspalveluita.
 • Luottokortin tiedot: esim. kortin numero, omistajan nimi ja kortin voimassaoloaika. Näitä tietoja tarvitsemme, mikäli meillä on oikeus pidättää luottokortiltasi tietty summa hotellin sääntöihin ja majoituspalvelusopimukseen perustuen meiltä tilattujen palveluiden tai tehtyjen kulujen maksamista varten.
 • Turvakameran nauhoitukset – mikäli käyt majoituskohteessamme tai muissa tiloissa, joissa sijaitsee vartiointitarkoituksessa videovalvonta tai jokin muu elektroninen tai digitaalinen valvontajärjestelmä tai -laite.
 • Tiedot henkilökohtaisista mieltymyksistä, kuten huoneen luokka, kaupunkinäköala jne. Kun tiedustelemme tällaisia tietoja tai kun kerrot ne omasta tahdostasi meille, käytämme tietoja tarjotaksemme sinulle parhaimpia, sinun toiveisiisi ja etuihisi perustuvia palveluita.
 •  Hoito- ja kuntoutuspalveluja tarjotessamme tallennamme tietoja asiakkaan terveydentilasta. Henkilön terveystietoja kutsutaan arkaluontoisiksi henkilötiedoiksi. Näitä tietoja käsittelemme hoito- ja kuntoutuspalveluja tarjotessamme sinun vaivojasi lieventääksemme, terveydentilan tai sairauden huonontumisen välttämiseksi sekä terveyden palauttamiseksi.

Yleensä saamme tiedot suoraan asiakkaalta, kun hän tekee varauksen tai kyselyn verkkosivujemme www.wasa.ee kautta, puhelimitse, tai ostaa palvelun suoraan meiltä paikan päältä.

Tietoja esittävät meille myös matkailuyrittäjät, varauskeskukset ja muut majoituspalvelujen välittämiseen erikoistuneet tahot, joilta asiakas on tilannut majoituksen ja/tai muita palveluita.

Millä oikeudellisilla perusteilla käsittelemme henkilötietojasi?
Henkilötietojen käsittelymme perustuu erilaisiin säädöksiin:

 • tarve luoda kanssasi sopimussuhde tai täyttää kanssasi jo solmittu sopimus
 • suostumuksesi – mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, on hyvä tietää, että voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa
 • tarve noudattaa meille laissa asetettu velvollisuus (esim. vieraskorttien täyttäminen ja säilytys 2 vuoden ajan)
 • omien oikeutettujen etujemme tarve, mm. yrityksen johtaminen ja yleisen liiketoiminnan toteuttaminen, lainrikkomusten ja petosten havaitseminen
 • tarve suojata sinun tai kenen tahansa muun henkilön etuja (esim. julkaisemalla tietosi onnettomuustapauksessa ambulanssin työntekijälle)
 • muut laissa säädetyt perusteet.

Kenelle jaamme tietojasi?
Emme jaa meille uskomiasi tietoja niitä tapauksia lukuun ottamatta, jotka on seuraavassa kuvattu ja jotka ovat näissä tietosuojaehdoissa kuvattujen tavoitteiden perusteella tarpeellisia:

 • Sidosryhmämme: voimme jakaa henkilötietojasi Euroopan unionissa sijaitseville sidosryhmillemme.
 • Palvelujen tarjoajat: kuten monet muutkin yritykset, voimme tilata tietojenkäsittelypalveluita luotettavilta kolmansilta tahoilta, kuten IT-, markkinointi- ja konsultointipalvelut.
 • Julkishallinnon elimet ja valtion laitokset: voimme jakaa tietoja laitoksille, jos olemme lain mukaan velvollisia näin tekemään tai tietojen jakaminen on tarpeen meidän oikeuksiemme puolustamiseksi.
 • Ammattikonsultit yms.: voimme jakaa tietojasi ammattikonsulteille, kuten tilintarkastajat, asianajajat, kirjanpitäjät ja muut konsultointipalveluita tarjoavat henkilöt.
 • Kolmansien henkilöiden sidos yrityksen toimiin: Voimme silloin tällöin jakaa tietojasi kolmansille henkilöille liittyen korporatiiviseen toimeen, kuten yrityksen tai sen osan myyntiin toiselle yritykselle; yritysmuodon vaihtamiseen, yhteisyrityksen perustamiseen, fuusioon tai yrityksen omaisuuden muulla tavoin uudelleen sijoittamiseen.

Mikäli jaamme asiakastietoja edellä mainituille tahoille, takaamme tietosuojan meidän ja tämän tahon välillä solmittavassa tietojenkäsittelysopimuksessa.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?
Säilytämme tietojasi niin kauan kuin se on tarpeen erilaisten tietojen käsittelyn tavoitteiden täyttämiseksi. Yrityksen henkilötietojen säilyttäminen perustuu seuraaviin sääntöihin:

 • Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan palveluidemme tarjoamiseksi.
 • Mikäli henkilöllä on yrityksessä asiakastili tai kanta-asiakaskortti, säilytämme henkilötietoja koko tilin tai kortin voimassaoloajan tai niin kauan kuin on tarpeen henkilölle palveluiden tarjoamiseksi.
 • Mikäli yrityksellä on lakiin tai sopimukseen perustuva tai muu samankaltainen velvollisuus henkilötietojen tallettamiseen, niitä säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tämän velvollisuuden täyttämiseksi.
 • Sopimussuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tiettyjä tietoja niin kauan kuin henkilöllä (tietokohteella) tai yrityksellä itsellään on oikeus esittää sopimuksen perusteella vaateita toista osapuolta kohtaan.

Vieraskortin tietoja säilytämme matkailulain vaatimusten mukaisesti kaksi vuotta kortin täyttämisestä lukien.

Luottokorttitietoja säilytämme vain niin kauan kuin meidän keskeinen majoituspalvelusopimuksemme on täytetty vaatimusten mukaisesti.

Mikäli olet antanut suostumuksen suoramarkkinointiin, säilytämme yhteystietojasi siihen saakka, kun olet tämän suostumuksen peruuttanut.

Mitkä ovat oikeutesi tietojesi osalta?
Sinulla on tietokohteena seuraavat oikeudet:

 • Oikeus tutustua tietoihin – sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja sinusta säilytetään ja miten niitä käsitellään.
 • Oikeus tietojen korjaamiseen – sinulla on oikeus vaatia tietojesi korjaamista, mikäli ne ovat väärät.
 • Oikeus tietojen poistamiseen (“oikeus olla unohdettu”) – sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus vaatia, että poistaisimme henkilötietosi (esim. mikäli emme enää tarvitse niitä, peruutat meille tietojen käsittelyyn antamasi oikeudet tms.).
 • Oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen – sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus kieltää tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tietyksi ajaksi (esim. mikäli olet esittänyt vastaväitteen tietojenkäsittelyn osalta).
 • Oikeus esittää vastaväitteitä – konkreettiseen tilanteeseen perustuen sinulla on oikeus esittää henkilötietojesi käsittelyn osalta vastaväitteitä, mikäli tietojesi käsittely tapahtuu oikeutettujen etujemme tai julkisen edun mukaisesti. Suoramarkkinointitarkoituksessa henkilötietojen käsittelemisestä voi esittää vastaväitteitä minä aikana tahansa.
 • Tietojen siirron oikeus – sinulla on oikeus vaatia meille lähettämiesi tietojen siirtämistä itsellesi koneellisesti luettavassa muodossa. Voit vaatia tietojen siirtoa myös suoraan toiselle vastuussa olevalle käsittelijälle, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että se on teknisesti suoritettavissa. Siirtämisoikeus koskee ainoastaan niitä tietoja, joita käsittelemme sinun suostumuksesi perusteella tai sinun kanssasi solmitun sopimuksen täyttämiseksi.
 • Automaattisten päätösten tekeminen (mm. profiilianalyysi) – mikäli olemme ilmoittaneet sinulle, että suoritamme automatisoituun käsittelyyn perustuvaa päätöksentekoa (mm. profiilianalyysi), josta seuraa sinua koskevia oikeusseuraamuksia tai jolla on sinuun olennaisia vaikutuksia, voit vaatia, että päätöstä ei tehtäisi yksinomaan automatisoidun käsittelyn perusteella.

Oikeuksien suoja ja yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse wasa@wasa.ee tai puhelimitse +3724450755.

 Verkkosivujamme käyttäessäsi tai palvelua varatessasi vahvistat, että olet tutustunut tietosuojaehtoihimme ja hyväksynyt ne.

Meillä on oikeus muuttaa tietosuojaehtojamme, mistä ilmoitamme verkkosivuillamme. Toivomme, että tutustut välillä ilmoituksiimme ja tekemiimme muutoksiin.